"Ezt is mondta nekik Jézus: „Mihez hasonlítsam Isten országát? Milyen példázattal magyarázzam? Ahhoz hasonlít, ahogyan a mustármagból kifejlődik a növény. Amikor elvetik, ez a mag minden más magnál kisebb, de mire felnövekszik, már nagyobb lesz az összes többi kerti veteménynél. Olyan nagy ágakat növeszt, hogy az égi madarak is fészket rakhatnak az árnyékában.” Márk 4,30-32

Reformációi ünnepi istentiszteletünket 2022. október 21-én a Vártemplomban tartottuk. Az alkalmat versösszeállítással és zsoltárfeldolgozással tették ünnepélyessé diákjaink: Bács Orsolya, Bárbuj Ajnácska, Bodor Boglárka, Földes Szende, Miklós Tünde Napsugár, Nagy Csengelle, Török Tamara XII. és XI. osztályos diákok, illetve a Refsonor és Refsonorocska diákkórus. Mágori Ágnes magyar szakos tanár és Szilágyi Andrea zenetanár dolgozott a műsor létrejöttén.