Tevékenységeink

R Gimnáziumunkban, V-VIII osztályok, egy-egy osztályunk van évfolyamonként.

E Az elemi iskolánkban elkezdett elvek szerint folytatjuk munkánkat:

  • következetesség, fegyelem, tisztelet
  • önmagunk és egymás megismerése, elfogadás, közösség
  • egymás és a teremtett világ iránti érzékenység.

F A tanulást tekintve,

  • fedezzék fel erősségeiket, szembesüljenek gyengéikkel,
  • tapasztalják meg, hogy a megismerést, tanulást a vele járó munka teszi biztossá.

I Ilyen környezetben kezdenek gyerekeink kamaszodni!