Tevékenységeink

R Középiskolánkban évfolyamonként két osztályunk van, egy teológia és egy természettudomány.

E Nevelésünkben figyelmet fordítunk arra, hogy:

  • diákjaink megjelenésükben mértékletesek,
  • tanáraik és társaik iránt tisztelettel,
  • önmaguk iránt igényességgel legyenek;
  • a tantárgyakról, mint a megismerésnek széles lehetőségeiről gondolkodjunk, és egyforma fontosságúnak tartsuk.

F A teológia osztályok humán tárgyakban erősítenek; érettségi tárgyak: román, magyar, történelem, választott tárgy (földrajz, filozófia, logika, pszichológia, közgazdaságtan).

A természettudomány osztályok reál tárgyakban erősítenek; érettségi tárgyak: román, magyar, matematika, választott tárgy (biológia, fizika, kémia, informatika).

I Diákjaink továbbtanulását, pályaválasztását figyelemmel követjük.