Felvételi 2020

Felvételi

a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégiumba 2020

 

 

A Sepsiszentgyörgyi Református Kollégiumba történő felvétel a Nemzeti Oktatásügyi Minisztérium előírásai alapján történik. Iskolánkba a diákok felekezetre való tekintet nélkül jelentkezhetnek. Sikeres felvételi vizsga illetve számítógépes elosztás esetén az iskolába való beiratkozás az intézmény belső rendszabályzatának az elfogadása után történik.

A 2020-2021-es iskolai évben két külön profilú líceumi 9. osztályt indítunk:

1. HUMÁN-TEOLÓGIAI OSZTÁLY

Követelmények:

- A felvételizőnek ne legyen kilencesnél kisebb magaviseleti jegye az V-VIII. osztályban;

- A felvételizőnek kötelező az iskola által megszervezett online szóbeli vizsgán részt vennie. A szóbeli vizsgán minősítést kap (Elfogadott/Visszautasított). Ezen a vizsgán a diák motivációs beszélgetésen vesz részt (pl. hogy miért szeretne a Református Kollégium diákja lenni).

Szükséges iratok:

- a beiratkozási kérvény melléklete (az általános iskola állítja ki);

- születési bizonyítvány fénymásolata;

- személyi igazolvány fénymásolata;

- szülők személyi igazolványának fénymásolata;

- lelkészi ajánlólevél;

- orvosi igazolás;

- nyilatkozat arról, hogy elfogadja a Református Kollégium belső rendszabályzatát és betartja azt; (csatolva)

- saját felelősségre kitöltött nyilatkozat a közölt adatok és mellékletek hitelességéről; (csatolva)

- az V-VIII. osztályos ellenőrzőkönyv első lapjának és a félévi lezárásokat tartalmazó lapjainak fénymásolata;

- borítékos dosszié – abban az esetben, ha a beiratkozás az iskola titkárságán történik (dosar plic).

A felvételire való beiratkozás a következőképpen történhet:

vagy postán (Liceul Teologic Reformat, 520003 Sf. Gheorghe, Str. Gróf Mikó Imre nr.1) visszaigazolást kérő formában (confirmare de primire);

vagy személyesen (előzetes egyeztetés alapján a 0267311210-es telefonszámon).

A szóbeli vizsgára való beiratkozás időpontja: 2020. június 2-5.

A felvételi szóbeli vizsgájának az időpontja június 10, délelőtt 9 óra. A vizsga megtartásához szükséges linket június 9-én közöljük az érintett diákokkal. Akinek nincs lehetősége részt venni az online vizsgán, annak a telefonos interjú lehetőségét biztosítjuk.

FONTOS: Akik a humán teológiai osztályba bejutottak, a "nagy" számítógépes elosztáson már nem vesznek részt. Ők a beiratkozással intézményünk diákjainak számítanak. Eltérően az előző évektől, a felvételiző diák csak egy iskolába iratkozhat be képességvizsgázni! Ugyanakkor elmarad a bibliaismeret és egyházi ének vizsga is. Az írásbeli vizsga jegyét pedig a diák V-VIII. osztályos vallás jegyeinek az átlaga fogja helyettesíteni.

2. TERMÉSZETTUDOMÁNY OSZTÁLY

A jelentkezők felvételi vizsga nélkül, a számítógépes elosztás révén kerülnek iskolánkba. Számukra is kötelező a Református Kollégium belső rendszabályának tudomásul vétele és betartása.

 

EREDMÉNYES KÉSZÜLÉST ÉS SIKERES VIZSGÁZÁST KÍVÁNUNK.