Egyházi záróvizsga 2020

Egyházi záróvizsga 2020

Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium

 

Egyházi záróvizsga – 2020

Az egyházi záróvizsga értékét, az ismeretfelmérésen túl, a személyessége, a szóbeli vizsga, jelentette. Jelen helyzetben, amikor az iskolai év bezárása, az érettségi vizsgák megszervezése körül még sok a bizonytalanság, egyeztettünk az Egyházkerület tanügyi osztályával az egyházi záróvizsga megtartásáról és a következőkben állapodtunk meg.

Az egyházi záróvizsga minősítései, jegyei így alakulnak:

1. Az első jegy a négy év alatt megszerzett egyházi tárgyak: bibliaismeret, egyháztörténet, zene átlaga lesz.

Az a diák, aki a négy év alatt a kollégiumon belül szakot váltott, minden évre a megfelelő szak szerint kiszámított médiát kapja a jegyhez.

Annak a diáknak, aki menet közben jött át valamely más iskolából, csak a kollégiumban eltöltött évek alatt szerzett médiáit kell beszámítani.

2. A második jegy egy bibliaismereti téma esszé formájában történő kidolgozása lesz.

A már megadott tételsorban szereplő bibliai történetek alapján, otthoni dolgozat formájában kell megírni. Az esszé megírására a szakdolgozatok leadása után kerül sor. A beküldési határidőről és a kidolgozandó témáról megfelelő időben értesítünk.

3. A harmadik jegy, teológia osztályosok esetében, a szakdolgozat értékeléséből lesz.

A dolgozatokat csak elektronikus formában kell benyújtani május 4-e délután 18.00 óráig a szaktanár e-mail-címére egyedsandor@yahoo.com.

 

Az egyházi záróvizsga sikeres, ha minden jegy legalább átmenő (5), illetve az összesítés legalább 6-os.

Az eredményekről értesítünk, és közzétesszük iskolánk honlapján.

A sikeres egyházi záróvizsgáról az Egyházkerület oklevelet állít ki. Ezek átadása előző években a ballagási istentisztelet szép alkalma volt.

 

Isten áldását kérve végzős diákjainkra,

Jó munkát és jó egészséget kívánunk!

 

Berekméri Annamária, Egyed Júlia,

igazgató iskolalelkész

 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. április 24.